Stichting KUS

  KUS brengt kunst in de samenleving en de samenleving in de kunst. 
Stichting Kunst van Samenleven KUS

Oprichtingsdatum: 20 maart 2018.


Rekeningnummer: NL69TRIO0338949291 t.n.v. Stichting KUnst van Samenleven, Nijmegen

RSIN nummer: 858616634

KvK-nummer: 71193197

Stichting Kunst van Samenleven heeft de ANBI-status.


Postadres: Kolpingstraat 61, 6532 WK Nijmegen

Email: stichtingkus@gmail.com

Telefoon: 06-18194393


Het KUSbeleid algemeen: met vrijwilligers maatschappelijke projecten bedenken en organiseren in samenwerking met maatschappelijke organisaties en kunstenaars.

 

Financiën

De Stichting financiert projecten met subsidies, giften, schenkingen en legaten. Zij werkt zonder winstoogmerk. Bestuursleden krijgen enkel een onkostenvergoeding.


Bestuursleden

Clem Bongers, voorzitter

Jo Heiligers, penningmeester

Mariët Mensink, secretaris en projectcoördinator