Kunst van Samenleven

                                       Niet langs elkaar heen leven, maar met elkaar.
Stichting Kunst van Samenleven KUS

Oprichtingsdatum: 20 maart 2018.


Rekeningnummer: NL69TRIO0338949291 t.n.v. Stichting KUnst van Samenleven, Nijmegen

RSIN nummer: 858616634

KvK-nummer: 71193197

Stichting Kunst van Samenleven heeft de ANBI-status.


Het beleid van Stichting Kus voor 2018 t/m 2020 staat uitgewerkt in het projectplan. Het KUSbeleid is om met vrijwilligers maatschappelijke projecten te bedenken en te organiseren in samenwerking met maatschappelijke organisaties en kunstenaars.

 

Financiën

De Stichting financiert projecten met subsidies, giften, schenkingen en legaten. Zij werkt zonder winstoogmerk. Bestuursleden krijgen enkel een onkostenvergoeding.

De kosten van de activiteiten in 2018 zullen worden gedekt door een partnerbijdrage van Museumpark Orientalis 1.000 euro, gemeenteondersteuning 2.500 euro, giften, en een subsidie van het Prins Bernhardfonds van 1500 euro.


Bestuursleden

Clem Bongers, voorzitter

Jo Heiligers, penningmeester

Mariët Mensink, secretaris en projectcoördinator