Kunst van Samenleven

                                       Niet langs elkaar heen leven, maar met elkaar.

Stichting Kunst van Samenleven ofwel Stichting KUS

wil er aan bijdragen dat mensen en groepen met allerlei achtergronden elkaar ontmoeten. Ze gebruikt daarbij kunst: beeldend, dichters, muzikanten. De organisatie bestaat uit vrijwilligers. Bij elk project wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties en kunstenaars.


Kunst van Samenleven in Orientalis

 

Stichting KUS exposeert de eerste drie weekenden van december Kunst van Samenleven op meerdere plekken in Museumpark Orientalis. Foto's van en korte interviews met mensen van sociale organisaties en etnische groepen vormen de basis, met daarnaast hele mooie kunst over samenleven van o.a. Diederik Grootjans, Ria Roerdink, Geert Lemmers, Huub en Adelheid Kortekaas, Jac Splinter, Marie-Louise Fransen, Riet van der Lubbe en vele anderen.

Boot van Ria Roerdink

Gratis2dekansje van Diederik GrootjansEr is ook aandacht voor de kinderen met een speurtocht langs zestien poppentafereeltjes en met knutselactiviteiten.

Met Daantje Kip kunnen kinderen en volwassenen Lievelingen maken, keramieken bloemen voor een speciaal iemand

 

Elk dag (1, 2, 8, 9, 15 en 16 december) is er elk hele uur vanaf 11 uur t/m 15 uur een klein programmaatje in de Souk links na de ingang. Op 1 december was om 11 uur de officiële opening met burgemeester Bruls en wethouder Bert Velthuis en de Molukse Tifa- en Menarigroep (zie foto van Frans Eppink). Andere dagen en tijden treden bijvoorbeeld troubadour Mark Schilders, Smartlappenkoor 't Mag geen naam hebben, pianist Gertjan Eldering en Ria Roerdink en Jan Hoenselaar op.

 


De tentoonstelling Kunst van Samenleven wil vieren dat er veel goeds gebeurt in het samenleven en mensen en groepen die daar aan bijdragen laten zien. Het werk van kunstenaars in woord, beeld en klank verdiept en verlevendigt dit streven.KUS organiseert ook Themabijeenkomsten

De eerste bijeenkomsten waren zeer geslaagd, met nieuwe ontmoetingen en uitwisselingen van elkaars ervaringen met samenleven rond de onderwerpen: 'Hoe komen we met elkaar in contact' en 'Er is veel eenzaamheid, wat te doen?' , Wat te doen bij conflicten in de buurt?' Er zijn 3 of 4 bijeenkomsten per jaar. We praten met elkaar, er zijn hapjes, er wordt muziek gemaakt, gedichten voorgelezen en kunst getoond. In 2019 zullen er bijeenkomsten zijn in Lindenholt, Nijmegen-Midden en in Berg en Dal.


Stichting KUS werkt samen met Huis van Compassie en Stad van Compassie. Ze organiseerde tentoonstellingen bij de Vredesmaaltijd in het Huis van Compassie over hoe verschillende generaties met vrede omgaan en bij De Internationale Dag van Compassie op 9 november, waarbij de burgemeester het Compassie Manifest van Karen Armstrong ondertekende en van Nijmegen officieel een Stad van Compassie maakte.


Uit het lied 'De Vrede van Nijmegen' van Mark Schilders:                

 

Je bent verschillend van een ander

maar die is nooit jouw tegendeel
ben je het zat nu, al het vluchten
voor je eigen spiegelbeeld...

Zet die ene stap en ga het aan
want wie de vreemde leert verstaan
brengt de hemel naar beneden

In jouw vreemde land aan de overkant
alleen jouw stap, alleen jouw hand
vind ik mezelf in jou terug

en de wereld is zo mooi vanaf de brug


Ambassadeurs van Stichting KUS zijn:

Huub en Adelheid Kortekaas, beeldend kunstenaars, ontwerpers Tempelhof

Qader Shafiq, directeur Bureau Wijland

Guus de Klein, ruim twintig jaar directeur Circus Colorful City vanaf 1993

Marjolein Pieks, tot september 2018 dé vertolkster van Mariken van Nieumeghen


Contact: stichtingkus@gmail.com, 06-18194393

Rekeningnummer: NL69TRIO0338949291 t.n.v. Stichting KUnst van Samenleven, Nijmegen.

Giften om onze activiteiten te kunnen uitvoeren worden zeer op prijs gesteld.

De Stichting heeft de ANBI-status.


Illustratie: Josee Tesser 


!

 

Partners: Huis van Compassie, Nijmegen Stad van CompassieGesteund door:

Bijdrage van Budget Wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen