Stichting KUS

                                       KUS brengt kunst in de samenleving en de samenleving in de kunst. 


Stichting Kunst van Samenleven ofwel Stichting KUS

wil er aan bijdragen dat mensen en groepen met allerlei achtergronden elkaar ontmoeten. Ze gebruikt daarbij kunst: beeldend, dichters, muzikanten. De organisatie bestaat uit vrijwilligers. Bij elk project wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties en kunstenaars.

De tentoonstelling Kunst van Samenleven in 2018 in Hatert, Dukenburg en Orientalis vierde dat er veel goeds gebeurt in het samenleven en liet mensen en groepen die daar aan bijdragen zien. en toepasselijk werk van kunstenaars in woord, beeld en klank .

Wat gaan we doen in 2019? Het doel naast verbinden en ontmoeten is kunst in de samenleving brengen en de samenleving in de kunst.

KUSguerilla

We voeren KUSguerilla activiteiten uit op straat of binnen, in centrum of wijken, bij organisaties of elders. KUSguerilla activiteiten stellen met behulp van kunst (met duidelijke kwaliteit) het samenleven (het fijne en het zware, de kus en de guerilla) aan de orde op leuke, bijzondere en vaker eenvoudige manieren. Bijvoorbeeld: Kunstenaars/theatermakers laten wat tegenstrijdigs zien en bespreken dit met het publiek; verspreiden van teksten of cartoons; dansen met aantrekking en afstoting samen met publiek.

Wil je meedoen en/of weet je een plek waar een KUSguerilla activiteit leuk zou zijn? Laat het weten.

Er is al een groepje dat met hulp van Loesje-coach oneliners over samenleven gaat maken om in de stad te verspreiden. En er zal vanaf september kindertheater rond gaan met de Vredesdraak. Op het eind van het jaar wordt een bijzondere muziekactiviteit georganiseerd.

KUSfeest

We organiseren een KUSfeest op 17 of 24 november mogelijk in wijkcentrum Hatert. Hierbij nodigen we breed uit maar in het bijzonder alle kunstenaars en organisaties die zich bij KUS thuis voelen. Met veel optredens en bijzondere ontmoetingen en ook KUS guerilla activiteiten.

Vredesactiviteiten

KUS organiseert mede de Vredesweek van 21-29 september. Thema Vrede over grenzen. KUSvrijwilligers Frans en Mariët zijn in 2019 en 2020 vanuit KUS Vredesambassadeurs en organiseren samen met anderen de openingsactiviteit bij de vredesvlam op 21 september, een afsluitende vredeswandeling op 29 september, een KUSguerilla kinderactiviteit met Vredesdraak en samen met Huis van Compassie -die Vredesambassade is- een Vredesetentje. Ook komt er  een KUS workshop oneliners over jij en/of jouw organisatie en vrede, die verspreid gaan worden.

We organiseren voor het Huis van Compassie een workshop waar we met hun bezoekers (vluchtelingen, mensen van voedselbank en anderen) een Vredeskunstwerk maken dat in de Vredesweek onthuld gaat worden.

Compassie

We werken samen met Stad van Compassie (dat is Nijmegen sinds 2018) en organiseren mede de Dag van Compassie 2 november. Met bijdrage van de Vredesdraak voor kinderen en een tentoonstelling van Frans Eppink, met ondermeer portretfoto’s die hij voor KUS maakte.

Portretten in Brug

Er worden naast de 24 geïnterviewden van 2018 nog 6 mensen van organisaties geïnterviewd en door Frans Eppink gefotografeerd. Deze portretjes plus nog 6 portretjes uit 2018 komen komend half jaar in weekblad de Brug (onregelmatig, afhankelijk van of er plaats is).  Mogelijk komen er daarna speciale (grappig, absurd, tot nadenken stemmend etc.)  KUSfoto’s met tekstje over samenleven/elkaar ontmoeten in de Brug.

Expo ruimte Orientalis

In Orientalis hebben we in het Sanhedrin een KUSruimte met de portretten en enkele werken van de tentoonstellingen die we in 2018 hadden. Portretten van Frans Eppink, schilderijen en fine artfoto’s van Geert Lemmers en werk van Diederik Grootjans. KUS geeft hier enkele workshops waar we samen met bezoekers een kunstwerk ‘Samenleven?’ en ‘Help, we leven samen’ maken.

 

Boot van Ria Roerdink

Gratis2dekansje van Diederik Grootjans

  

Opening Tentoonstelling Kunst van Samenleven in Orientalis met de Molukse Tifa en Menarigroep en naast burgemeester Bruls, wethouder Velthuis en dichter Qader Shafiq zo'n honderd bezoekers.
Het lied 'De Vrede van Nijmegen' van Mark Schilders:                

 

Je bent verschillend van een ander

maar die is nooit jouw tegendeel
ben je het zat nu, al het vluchten
voor je eigen spiegelbeeld...

Zet die ene stap en ga het aan
want wie de vreemde leert verstaan
brengt de hemel naar beneden

In jouw vreemde land aan de overkant
alleen jouw stap, alleen jouw hand
vind ik mezelf in jou terug

en de wereld is zo mooi vanaf de brug


Ambassadeurs van Stichting KUS zijn:

Huub en Adelheid Kortekaas, beeldend kunstenaars, ontwerpers Tempelhof

Qader Shafiq, directeur Bureau Wijland

Guus de Klein, ruim twintig jaar directeur Circus Colorful City vanaf 1993

Marjolein Pieks, tot september 2018 dé vertolkster van Mariken van Nieumeghen


Contact: stichtingkus@gmail.com, 06-18194393

Rekeningnummer: NL69TRIO0338949291 t.n.v. Stichting KUnst van Samenleven, Nijmegen.

Giften om onze activiteiten te kunnen uitvoeren worden zeer op prijs gesteld.

De Stichting heeft de ANBI-status.


Illustratie: Josee Tesser 


!

 

Partners: Huis van Compassie, Nijmegen Stad van CompassieGesteund door:Bijdrage van Budget Wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen